วิดีโอขั้นตอนการแปรรูป จระเข้

 

ทำไมเลือดจระเข้ต้องพาสเจอร์ไรซ์ ?

 

แคปซูลจระเข้รักษามะเร็ง

เลือดจระเข้แห้งที่มีการผลิตแบบโบราณมักเป็นการอบแห้งด้วยความร้อนเพียงอย่างเดียวหรือ ทำแห้งแบบเยือกแข็งโดยไม่ผ่านกระบวนการฆ่าเชื้อจุลินทรีย์

ถึงแม้เลือดจระเข้สามารถฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ได้แต่ก็ไม่ใช่ทุกชนิด จระเข้มีโอกาสป่วยเป็นโรคติดเชื้อได้ รวมทั้งจุลินทรีย์ที่อาจปนเปื้อนมากับวัตถุดิบหรือ กระบวนการผลิต ทำให้ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้ผ่านการพาสเจอร์ไรเซชั่นมีโอกาสปนเปื้อนเชื้อเหล่านี้ เชื้อที่พบ เช่น สูโดโมแนส (Pseudomonas), เอนเทอโรแบคเตอร์ (Enterobacter), สแตปไฟโลคอคคัส (Staphylococcus) และ สเตรปโตคอคคัส (Streptococcus) เป็นต้น

เพื่อให้มั่นใจว่าไม่มีเชื้อก่อโรคติดต่อมาสู่ผู้บริโภค โดยเฉพาะผู้บริโภคส่วนหนึ่งเป็นผู้ที่มีภูมิคุ้มกันอ่อนแอ มีโอกาสติดเชื้อได้ง่ายกว่าคนปกติอยู่แล้ว ศรีราชาโมด้า จึงมีการคิดค้นกรรมวิธีในการผลิตที่เพิ่มกระบวนการฆ่าเชื้อด้วยวิธีพาสเจอร์ไรเซชัน ทำให้ผลิตภัณฑ์ที่ได้มีความปลอดภัยและสามารถเก็บรักษาได้นานยิ่งขึ้น โดยที่ยังคงคุณสมบัติของโปรตีนและแร่ธาตุที่เป็นองค์ประกอบที่สำคัญของเลือดจระเข้บริสุทธิ์ไว้

อ่านต่อ  

ถ้าขาดเหล็ก จะมีอาการใจสั่น หายใจหอบ

 

Modaplas ยื่นขออนุญาต อย. พฤษภาคม 2552 ได้รับอนุญาต สิงหาคม 2552

“อาจเป็นโรคโลหิตจาง ชนิดขาดธาตุเหล็ก”

โรคโลหิตจางที่พบบ่อยมากประเภทหนึ่ง คือ โลหิตจางชนิดขาดธาตุเหล็ก (Iron Deficiency Anemia) โรคโลหิตจางแบบนี้เกิดจากร่างกายมีธาตุเหล็กไม่เพียงพอ จึงไม่สามารถสังเคราะห์ฮีโมโกลบินได้ พบว่าเด็กที่กำลังเจริญเติบโต หญิงมีประจำเดือน และหญิงมีครรภ์ จะต้องการเหล็กปริมาณมากขึ้น สาเหตุหลักของการขาดธาตุเหล็ก คือ การเสียเลือด โดยปกติร่างกายจะสูญเสียธาตุเหล็กอยู่แล้ว วันละ 1 มิลลิกรัม ไปกับเหงื่อ ปัสสาวะ และอุจจาระ การเสียเลือดในแต่ละครั้งจะทำให้ร่างกายสูญเสียธาตุเหล็กไปมาก เนื่องจากในเลือดปริมาตร 1 มิลลิลิตร มีเหล็กอยู่ถึง 0.5 มิลลิกรัม

อ่านต่อ