เซรุ่มจากจระเข้ (American Alligator) มีฤทธิ์ต้าน
ไวรัสก่อโรคเอดส์ ไข้สมอง